FC Groningen in actie tegen pesten

Pesten is nog steeds een groot probleem in de samenleving. ‘Speak up! Stop pesten!’ is een initiatief van Richard Broekhuijzen uit Odoorn om dit maatschappelijk probleem tegen te gaan. Na aanvang van het initiatief op het online sociaal netwerk Facebook bleek dat erg veel mensen zich willen inzetten tegen pesten. Ook FC Groningen ondersteunt deze campagne. Eén van de vier kernwaarden van De Trots van het Noorden is ‘Maatschappelijk betrokken en actief’ en daarmee spant FC Groningen zich in de voorbeeldfunctie die het heeft uit te dragen.

Pesten
Pestgedrag is nog steeds aanwezig op Nederlandse scholen. Meer dan 16% van de kinderen van 9 tot en met 11 jaar gaf aan regelmatig te worden gepest, en 5,5% gaf aan regelmatig zelf actief te pesten gedurende de voorgaande maanden. De meerderheid van de gepeste kinderen vertelde niet aan hun leerkracht dat zij werden gepest. Als leerkrachten eenmaal wisten dat er werd gepest probeerden zij dit meestal te stoppen, maar in veel gevallen bleef het pestgedrag aanwezig of verergerde het zelfs. Met betrekking tot actieve pesters sprak slechts een minderheid van de leerkrachten en ouders met de pesters over hun gedrag.

Cijfers komen uit het dossier ‘Pesten onder basisschoolkinderen’ van het Nederlands Jeugd Instituut.

FC Groningen in actie tegen pesten