Persberichten

Steun voor campagne Speak up Stop pesten
Burgemeester en wethouder in actie tegen pesten

Burgemeester Cees Bijl en onderwijswethouder Mariet Thalens ondersteunen de actie Speak up Stop Pesten. De actie is een initiatief van Richard Broekhuijzen uit Odoorn. Zo wil hij meehelpen om dit probleem tegen te gaan. Pesten is nog steeds een groot probleem in de samenleving. Het initiatief op het online sociaal netwerk Facebook heeft inmiddels veel mensen aangetrokken en belangrijker nog, aan het denken gezet. Veel mensen laten zo zien dat zij zich willen inzetten tegen dit probleem.

Pestgedrag
Pestgedrag komt nog steeds voor op Nederlandse scholen. Meer dan 16% van de kinderen van 9 tot en met 11 jaar gaf aan regelmatig te worden gepest, en 5,5% gaf aan regelmatig zelf actief te pesten gedurende de voorgaande maanden. De meerderheid van de gepeste kinderen vertelde niet aan hun leerkracht dat zij werden gepest. Als leerkrachten eenmaal wisten dat er werd gepest probeerden zij dit meestal te stoppen, maar in veel gevallen bleef het pestgedrag aanwezig of verergerde het zelfs. Actieve pesters worden lang niet altijd door leerkrachten en/of ouders aangesproken over hun gedrag.

* Cijfers komen uit het dossier ‘Pesten onder basisschoolkinderen’ van het Nederlands Jeugd Instituut.