Plantage Boekhandel Vermeer en Speak up! Stop pesten! slaan handen ineen

Plantage Boekhandel Vermeer uit Emmen en anti-pesten campagne Speak up! Stop pesten! slaan op 3 oktober 2014 tijdens de Kinderboekenweek hun handen ineen om aandacht te vragen voor het nog altijd grote probleem pesten op de basisscholen. Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Feest!, maar niet iedereeen kan een feestje houden, velen worden gepest en hebben daar natuurlijk helemaal geen zin in.

Op 3 oktober kan iedereen zich door Richard Broekhuijzen op de foto laten zetten tegen pesten, net zoals vele anderen al hebben gedaan. Er zal een speciale afdeling worden ingericht in de boekhandel voor Speak up! Stop pesten! Dus wil jij op de foto tegen pesten? Kom dan tussen 1 en 4 in de middag naar Plantage Boekhandel Vermeer!

Sinds het begin van de actie in november 2012 zijn er al meer dan 1000 mensen op de foto gegaan voor het initiatief, zo ook onder andere GTST-acteur Ferry Doedens, dj Don Diablo, dj Vato Gonzalez & MC Tjen, Tweede Kamerlid Agnes Wolbert, Mr. Nederland 2012/2013 Bas Gosewisch, Miss World Nederland 2011 Jill Lauren de Robles, FC Groningen, FC Emmen, gedeputeerde Ard van der Tuuk van de provincie Drenthe, burgemeesters Cees Bijl van Emmen en Marco Out van Borger-Odoorn.

Pestgedrag
Pestgedrag komt nog steeds voor op Nederlandse scholen. Meer dan 16% van de kinderen van 9 tot en met 11 jaar geeft aan regelmatig te worden gepest, en 5,5% geeft aan regelmatig zelf actief te pesten gedurende de voorgaande maanden. De meerderheid van de gepeste kinderen vertelde niet aan hun leerkracht dat zij werden gepest. Als leerkrachten eenmaal weten dat er wordt gepest proberen zij dit meestal te stoppen, maar in veel gevallen blijft het pestgedrag aanwezig of verergert het zelfs. Actieve pesters worden lang niet altijd door leerkrachten en/of ouders aangesproken over hun gedrag.

* Cijfers komen uit het dossier ‘Pesten onder basisschoolkinderen’ van het Nederlands Jeugd Instituut www.nji.nl.