Pestverhalen

Omdat het voor veel jongeren kan opluchten om hun verhaal te delen hebben we bij Speak up de mogelijkheid voor jou om je eigen verhaal te delen of het verhaal van anderen te lezen. Het is volledig anoniem, voel je vrij.

Het pestverhaal van Caesar

“Toen de beroemde heerser en legeraanvoerder Julius Caesar zich met zijn legioen inscheepte op weg naar BrittanniĆ«, liet hij vele van zijn vrienden en volgelingen achter in de provincies op het vasteland, om de veroverde gebieden te verdedigen.

Onder hen was de moedige Salvius Brabo, die zich in Gent vestigde, en naar hem begon men dit gebied na verloop van tijd Brabant te noemen.

Net als Caesar wilde ook Brabo Rome’s roem en macht vergroten door het veroveren van belangrijke gebieden in het barbaarse land. Daarom zat hij iedere dag in het zadel, en kende slaap noch ontbering.

Op zekere dag verliet hij met zijn gewapend gevolg de stad Gent en vervolgde zijn weg door kale vlakten en dichtbegroeide heidevelden. De westenwind zorgde zoals gewoonlijk voor mist en laaghangende wolken, en toen het ook nog langdurig begon te regenen, werden de wegen voor de paarden haast onbegaanbaar. Slechts met de grootste moeite konden zij zich uit de drassige bodem bevrijden.

Toen gaf Brabo het bevel: “Afstijgen.”

Zelf ging hij op verkenning uit in de naaste omgeving, die dicht met riet was begroeid, en bij zijn terugkomst zei hij: “Er moet hier ergens een rivier of beek zijn, we moeten een doorgang zien te vinden.”

“Ja heer, hier stroomt de Schelde en ook de doorgang is hier niet ver vandaan,” vertelde een der mannen.

“Welnu, breng ons erheen, dan kunnen we onze weg vervolgen,” beval Brabo.

“Graag heer, maar de doorwaadbare plaats wordt bewaakt door de verschrikkelijke reus Draon Antigonus. Vanuit zijn toren aan de oever van de rivier kan hij alles overzien en ontdekt iedereen, die de overkant wil bereiken. Hiervoor moet een zware tol worden betaald, iedereen die de rivier wil oversteken slaat hij de hand af.”